REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Razem W Mocy

Drogi Rodzicu!

Odetchnij głęboko, bo czas na formalności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z Regulaminem, który określa niezbędne zasady działania Sklepu. Wszyscy szukamy odpowiedzi na pytania jak żyć bez pośpiechu i bez chaosu. Spokój ducha i dobre samopoczucie wynikają również ze znajomości przepisów. Z Regulaminu dowiesz się m.in: jakie wymagania techniczne musi spełniać Twoje urządzenie, jak dokonywać zamówień w Sklepie, jakie obowiązują zasady dostawy produktów, jak złożyć reklamację oraz jak skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów poprzez sklep internetowy oraz zawiera najważniejsze informacje o sklepie i Twoich prawach.
  2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
      1) listownie, na adres pocztowy: Emilia Telatycka, Jabłoniowa 20, 05140 Jadwisin
      2) telefonicznie, na numer: 727 935 970
      3) za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adres: biuro@razemwmocy.pl
  3. Pamiętaj, że Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez nas Umowy.

§ 2
Definicje

W tym paragrafie znajdziesz najważniejsze definicje pojęć, które będą pojawiały się w dalszej części Regulaminu:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – sklep internetowy Razem w Mocy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.razemwmocy.pl/sklep

Sprzedawca – Emilia Telatycka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Emilia Telatycka” z siedzibą Jabłoniowa 20, 05-140 Jadwisin, NIP: 5441528477, REGON: 388473798

Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Aby skutecznie zrealizować zamówienie w Sklepie, należy skorzystać z urządzenia
  z dostępem do Internetu umożliwiającym przeglądanie stron internetowych (komputer, tablet, smartfon). Niezbędna będzie również klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zakupowego.
 2. Konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail, przy pomocy którego pozostaniemy w kontakcie.
 3. Część usług może być świadczona przy pomocy portalu www.facebook.com (np. w zakresie zamkniętych grup wsparcia). W niektórych przypadkach (wyraźnie wskazanych w opisie produktu/usługi) do korzystania z usługi może być konieczne posiadanie konta na tym portalu.
 4. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych powyżej, nie będzie możliwe pełne korzystanie z oferowanych przez nas produktów, na co wyrażasz zgodę akceptując Regulamin.

§ 4
Zakres usług

 1. Za pośrednictwem sklepu oraz strony internetowej świadczymy na Twoją rzecz usługi elektroniczne, polegające na złożeniu zamówienia w sklepie, założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie (posiadanie konta nie jest konieczne do dokonania zakupów), a także, jeżeli wyrazisz na to zgodę, przesyłania newslettera (wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o nowościach i promocjach w sklepie oraz organizowanych przez nas wydarzeniach).
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są bezpłatne. Pamiętaj jednak, że zawarta przez nas Umowa jest odpłatna.
 3. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów i usług online, wobec czego zawierana między nami umowa ma charakter umowy o dostarczenie treści cyfrowych, za wyjątkiem zakupu produktów fizycznych, która ma charakter umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług (kursy, warsztaty, szkolenia, sesje coachingowe).
 4. Jeżeli kupisz w sklepie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

§ 5
Zakupy w Sklepie

 1. Wszystkie ceny usług i produktów, które zobaczysz na stronie internetowej Sklepu, są cenami brutto (czyli z podatkiem VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Nigdy nie zaskoczymy Cię dodatkowymi opłatami – płacisz za cenę produktu oraz ewentualnie koszty dostawy – w przypadku produktów fizycznych, które dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce.
 3. Pamiętaj, że ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową. Ofertą stają się dopiero w momencie, kiedy złożysz zamówienie (wtedy proponujesz zawarcie Umowy). Gdy odpowiemy, że przyjmujemy zamówienie – wówczas możemy mówić, że Umowa została zawarta.
 4. Cena, jaką podajemy przy każdym produkcie obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych (dotyczy produktów fizycznych i wstępu na warsztaty/kurs/szkolenia stacjonarne), a zatem może ulec zmianie! Jednak za każdym razem wiążąca jest cena oferowana w chwili, gdy złożysz zamówienie.
 5. Dopuszczamy możliwość przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych, dlatego warto
  na bieżąco śledzić stronę internetową Sklepu.
 6. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby produkty fizyczne prezentowane na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. Jeśli jednak pojawią się braki w produktach, postaramy się jak najszybciej powiadomić Cię o tym fakcie. Zrobimy to najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy. Możemy Ci wówczas zaproponować inny produkt, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu za tą samą cenę. Poinformujemy Cię również o Twoim prawie nieprzyjęcia propozycji i odstąpienia od Umowy. Jeśli nie przyjmiesz propozycji, zwrócimy Ci całą otrzymaną cenę.
 7. Wybrany do kupienia produkt, zarówno elektroniczny jak i fizyczny, należy dodać do koszyka w Sklepie. W tym celu skorzystaj z opcji „Dodaj do koszyka”. Możesz utworzyć indywidualne konto w Sklepie. Ułatwi Ci to robienie kolejnych zakupów. Możesz jednak dokonywać zakupów bez rejestracji – wtedy musisz podać swoje dane przy każdym zamówieniu.
 8. Chcąc złożyć zamówienie, wybierz interesujący Cię produkt zaznaczając opcję „dodaj do koszyka”. Następnie możesz kontynuować zakupy lub przejść do złożenia zamówienia zaznaczając opcję „przejdź do kasy”. Następnie wypełnij formularz „Dane płatności” prawdziwymi danymi wskazanymi w formularzu oraz zaznacz odpowiedni dla Ciebie sposób płatności poprzez zaznaczenie opcji „Przelew bankowy” lub „Tpay”. W celu wykonania płatności zaznacz opcję „Kupuję i płacę”. Po wypełnieniu instrukcji w celu finalizacji zamówienia, przekierujemy Cię na stronę internetową celem wykonania płatności, zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem.
 9. W formularzu zamówienia musisz podać prawdziwe dane osobowe. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości co do prawdziwości Twoich danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Poinformujemy Cię o tym, o ile w formularzu przekazano dane kontaktowe. Pamiętaj, że nie mamy obowiązku weryfikacji Twoich danych osobowych, a akceptując regulamin oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe.
 10. Pamiętaj, że Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez nas treści złożonego przez Ciebie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 11. Potwierdzenie zawarcia Umowy prześlemy Ci mailem albo wraz z produktem.
 12. Przykładamy dużą wagę do jakości produktów dostępnych w Sklepie, dlatego są one wolne
  od wad fizycznych i prawnych.

§ 6
Płatności za zakupy

1. Oferujemy kilka wariantów regulowania płatności. Wedle własnego wyboru możesz:
1) zapłacić przelewem bankowym na konto:
mBank 32 1140 2004 0000 3902 8111 3882
W tytule przelewu podaj proszę swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia, który otrzymasz mailem,
2) zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej (Tpay).
2. Płatności elektroniczne Tpay obsługiwane są przez: https://tpay.com/zintegrowana-bramka
3. Za produkty i usługi oferowane w Sklepie płacisz z góry, czyli od razu po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż do końca dnia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a wybrany produkt bądź usługa wrócą do Sklepu. Z chwilą wpływu środków na konto, o którym mowa powyżej, płatność uznana jest za dokonaną.
4. Podczas dokonywania zamówienia musisz podać prawidłowe dane osobowe, tj.:
1) imię i nazwisko
2) dokładny adres zamieszkania
3) adres e-mail
4) numer telefonu komórkowego.
5. Po dokonaniu płatności za towar (od chwili zaksięgowania środków na koncie), przyjęcie zamówienia potwierdzę Ci mailem na wskazany przez Ciebie adres.

§ 7
Dostawa zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści elektroniczne (nagrania audio, e-book, prezentacje) następuje poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do treści. Z chwilą wysyłki wiadomości produkty elektroniczne uważa się za dostarczone w całości.
 2. Realizacja zamówienia na usługi – kursy, warsztaty, szkolenia – stacjonarne i online odbywa się poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej termin i godzinę usługi. W tej wiadomości przekażemy Ci również wszystkie informacje dotyczące sposobu komunikacji w ramach usługi online (np. link do spotkania) bądź miejsca świadczenia usługi w ramach usługi stacjonarnej. Realizacja usługi następuje w terminie wskazanym w wiadomości.
 3. Złożenie zamówienia na usługę sesji coachingowych umożliwia uzgodnienie terminu wykonania usługi. Termin i miejsce usługi uzgadniamy telefonicznie albo za pomocą wiadomości e-mail. Realizacja usługi następuje w terminach obustronnie przez nas uzgodnionych.
 4. Możesz bezpłatnie odwołać sesję coachingową do 24h przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W przypadku uzgodnienia nowego terminu sesji uiszczona opłata zostaje zaliczona na poczet kolejnej sesji. W przypadku rezygnacji z sesji zwrot opłaty zostanie dokonany zgodnie z § 8 ust. 9-10 Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy odwołasz sesję coachingową na mniej niż 24 h przed umówioną godziną jej rozpoczęcia lub nie uczestniczysz w sesji wcześniej jej nie odwołując, nie otrzymasz zwrotu zapłaconej z góry ceny. W przypadku spóźnienia się na sesję, mamy prawo do zachowania pełnej kwoty opłaty przy skróceniu czasu trwania sesji o czas spóźnienia.
 6. Produkty fizyczne wysyłamy na terenie całej Unii Europejskiej.
 7. Staramy się jak najszybciej wysyłać produkt. Czas wysyłki będzie wynosił:
  1) dla produktów fizycznych – do 14 dni
  2) pozostałych produktów – do 48 godzin.
  Termin otrzymania przesyłki zawierającej produkt fizyczny zależy od przewoźnika. Utrzymują oni, że czas dostawy wynosi 1-2 dni. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek komplikacje – proszę o kontakt.
 8. Każda przesyłka z produktem fizycznym ubezpieczona przez firmę kurierską. Wyboru firmy kurierskiej dokonujesz w formularzu zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany firmy, także po zawarciu Umowy z Tobą.
 9. Koszt dostawy produktów fizycznych przez firmę kurierską jest uzależniony od objętości produktów. O wszystkich kosztach związanych z dostawą dowiesz się w czasie składania zamówienia.
 10. Pamiętaj o otwarciu paczki i ocenieniu stanu towaru oraz jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez firmę kurierską. Zrób to w obecności kuriera, poproś go o chwilę cierpliwości. Jeśli stwierdzisz, że towar jest uszkodzony, to poproś go o druk protokołu (jest on zobowiązany mieć go przy sobie). Opisz w protokole wszystkie uszkodzenia i wraz z przesyłką zwróć kurierowi. Jeżeli paczka będzie zawierać więcej niż jeden towar, zwróć je wszystkie. Koszty transportu zwrotnego zostaną pokryte przez nas. Kiedy produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie przez nas potwierdzona, po wymianie towaru na nowy wyślemy Ci go na nasz koszt.
 11. Jeżeli jednak stwierdzisz uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, postępuj zgodnie
  z procedurą, którą opisaliśmy w § 9 niniejszego Regulaminu.
 12. W momencie przyjęcia produktu od kuriera, musisz potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się Twoją własnością.

§ 8
Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli jesteś Konsumentem (definicja na początku Regulaminu), masz prawo odstąpić
  od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu (np. przyjęcia od kuriera). Pamiętaj, że zgodnie z prawem, po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 2. Z prawa odstąpienia od Umowy możesz skorzystać również, jeśli jesteś osobą fizyczną dokonującą sprzedaży nawet bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, jeżeli nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie pytań – pisz!
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, poinformuj nas o tym, złóż oświadczenie o odstąpieniu i wyślij je na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Możesz skorzystać z formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, musisz zwrócić produkt fizyczny w sposób kompletny jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, kiedy od Umowy odstąpiłeś. Pamiętaj, aby zabezpieczyć odesłany produkt tak, żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Do zwracanego produktu dołącz oryginał dokumentu sprzedaży, o ile był wysłany wraz z produktem. Dokonując zwrotu ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu (np. opłata pocztowa za wysłanie wysyłki lub opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki).
 5. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli dostarczysz produkt niekompletny, bądź będzie on nosił ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, będziemy mogli odmówić przyjęcia przesyłki lub będziemy uprawieni do obniżenia zwracanej Ci kwoty ceny o równowartość produktu uszkodzonego. Ufamy jednak, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (kursy online, e-booki, pliki do druku itd.), jeżeli dostarczyliśmy Ci treści za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zostaniesz przeze nas poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zakupu na stacjonarne kursy/warsztaty (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 8. Wstęp na wydarzenia stacjonarne nie podlega dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności za produkt. Postaramy się zrobić to jak najszybciej, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania produktu z powrotem.
 10. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie (najczęściej będzie to przelew na Twoje konto).

§ 9
Reklamacje i zwroty

 1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkty i treści cyfrowe wolne o wad. Jesteśmy odpowiedzialni względem Ciebie, jeżeli produkt bądź treść cyfrowa ma wadę (fizyczną lub prawną).
 2. Możesz składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu, treści cyfrowej lub przebiegu składania zamówienia.
 3. Reklamacja winna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: biuro@razemwmocy.pl
 4. Dla ułatwienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Twoje pismo powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia. Jeżeli nie uzupełnisz reklamacji – pozostawimy ją bez rozpoznania.
 5. Jeżeli Twoja reklamacja będzie kompletna, ustosunkujemy się do niej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na nasz adres wskazany powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Nie lubimy procesów sądowych, dlatego proponujemy pozasądowe sposoby rozstrzygania sporu. Na czym one polegają? Szczegóły poniżej.
 2. Aby rozwiązać ewentualny spór (do czego mamy nadzieję nie dojdzie) możesz skorzystać m.in. z:
  1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie internetowej pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wiosek
  o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, więc musimy Cię poinformować, że jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze Sklepu. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie
  z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 2. Szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://www.razemwmocy.pl

§ 12
Własność intelektualna

Szanujmy cudzą twórczość. Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu
(w tym zdjęcia i opisy) są objęte prawem autorskim i zakazane jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Ciebie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza Twoich uprawnień jako Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Awarie się niestety zdarzają, dlatego chcemy Cię poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Ciebie. Nie odpowiadamy także za usuwanie
  i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na Twoim komputerze.
 5. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; dotyczy
  to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 6. Gdyby nie udało się rozwiązać konfliktu na drodze mediacji, rozstrzyganie ewentualnych sporów, jeśli jesteś Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Natomiast rozstrzyganie ewentualnych sporów, jeśli nie jesteś Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę działalności gospodarczej Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem. Udanych zakupów!